Ryttermærker på DAR

Dalumgaard Rideklub udbyder løbende ryttermærkerkurser samt prøveaflæggelse. Kurserne består af en række teoretiske og praktiske lektioner af 2 timer og afsluttes med en prøve med ekstern dommer. Vi vil løbende udbyde kurser i Ryttermærke 1-5.

Hvis du arbejder som hjælper er det et krav fra Dansk Rideforbund at du har et niveau som minimum svarer til Ryttermærke 1+2. Vi ses også meget gerne at man har bestået ryttermærke 1+2 før at man får part på en af vores elevheste. Hvis dit niveau svarer til at du ville kunne bestå ryttermærke 1+2 eller dine forældre er hestekyndige kan du dog stadig få part. Du kan læse nedenfor hvad de forskellige ryttermærker indebærer. 

Næste ryttermærkekursus:
I september-november vil der blive udbudt ryttermærkekurser i hhv. Ryttermærke 1 og Ryttermærke 2, hvis der er nok tilmeldte. Der skal minimum være 8 elever for at et hold bliver oprettet. Der vil blive åbnet op for tilmelding til de to kurser i august. Tilmeldingen kommer til at foregå her på hjemmesiden under tilmelding -> events. Charlotte Højstrup som underviser det igangværende ryttermærkekursus har sagt ja til også at stå for undervisningen på de næste to hold. PS jeg kan hilse og sige fra hendes første elever at hun gjorde det fantastisk :-)

Igangværende ryttermærkekursus:
Henover januar og februar 2020 afholder Charlotte Højstrup undervisning i Ryttermærke 1. Der er lukket for tilmelding til mærket. Undervisningen vil foregår i cafeteriet (hvor I mødes) og i stalden kl. 13.30 til 15.30 (pånær modul 7) følgende dage:
Modul 1: Lørdag den 4. januar
Modul 2: Lørdag den 11. januar
Modul 3: Lørdag den 18. januar
Modul 4: Lørdag den 25. januar
Modul 5: Lørdag den 1. februar
Modul 6: Lørdag den 8. februar
Modul 7: Lørdag den 29. februar kl. 10.00-12.00 (Dem der skal til til prøve om lørdagen)
Modul 7: Søndag den 1. marts kl. 10.00-12.00 (Dem der skal til til prøve om søndagen)
Prøve: Et hold lørdag den 29. februar og et hold søndag den 1. marts.

Hvis du er tilmeldt holdet og har nogle spørgsmål bedes du kontakte Charlotte på mail: charlotte.hoejstrup@gmail.com

Pris og betaling:
Det koster 650,- pr ryttermærke. I prisen er det hæfte som skal bruges i forbindelse med undervisningen inkluderet samt betaling for selve prøveaflæggelsen. 
Der er bindende tilmelding og der skal betales ved tilmelding. Hvis holdet ikke bliver oprettet får man naturligvis sine penge refunderet. 

Ryttermærke 1
For at bestå ryttermærke 1 skal rytteren viden og færdigheder der demonstrerer, at rytteren
• kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden
• har en basal forståelse for stalden som hestens hjem
• kan gøre hesten klar til opsadling
• kan følge hestens bevægelser i skridt og trav
• har en basal forståelse for hvordan hesten gives kommandoer
• hvordan kommandoerne anvendes under ridning
• almen håndtering af hesten

Man kan tage Ryttermærke 1 når man er fyldt 8 år, dog skal ridelæreren vurdere om barnet er klar. Prøverne bliver bedømt af en ryttermærkedommer. Prøven er kun praktisk og sker i en mundtlig dialog med dommeren. Til prøven skal rytteren demonstrere, hvordan man strigler en hest samt svare på spørgsmål herom. Herefter skal rytteren føre hesten gennem en slalombane og føre hesten gennem en dør samt demonstrere at kunne få hesten til at stå stille. Til sidst skal rytteren demonstrere op- og nedstigning samt ridning i skridt og trav.

Ryttermærke 2
For at kunne består ryttermærke 2 skal rytteren demonstrerer færdigheder i at
• klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt
• kunne styre hesten i skridt og trav
• kunne navngive hestens ydre betegnelser
• kunne beskrive hesten ud fra farve og aftegn
• have forståelse for hestens naturlige adfærd

Man kan tage Ryttermærke 2 når man er fyldt 9 år, dog skal ridelæreren vurdere om barnet er klar. Prøverne i ryttermærke 2 vil bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Den teoretiske del er udformet som afkrydsning eller indsætning af numre. Her må der gives læsehjælp.I den praktiske prøve skal rytteren demonstrere at sadle hesten op samt svarer på spørgsmål herom. Herefter demonstreres ridning i skridt og trav samt ridning på begge volter, skift af diagonal og afsidning. 

 

Information om Ryttermærke 3+4+5 kommer senere :-)